BUCUREŞTI - BUCHAREST

ROMÂNIA - ROMANIA

flag.rom

22 June 2018

(Up-to-date)

The Bucharest tram network after the elimination of the turning circle at Piaţa Sf. Gheorghe and the temporary closure of route no.5.


Bucharest tram Bucharest tram Bucharest tram
   Bucharest metro   

Bucharest tram map 2018


INSET: CENTRAL BUCHAREST

Bucharest downtown tram map 2018


ABBREVIATIONS ON THE MAPS

BE Bd. Expoziţiei ŞV Şoseaua Viilor
GB Gara Basarab SVL Str. Vasile Lascăr
SB Str. Buzeşti      

ROUTES

Operator: Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB)

TRAM ROUTES

  1 Intrep. ROMPRIM - Şos. Olteniţei - P. Sudului - Şos. Mihai Bravu – Şos. Ştefan cel Mare - Bd. Iancu de Hunedoara - Gara Basarab - Grozăveşti – Str. Progresului - Şos. Viilor – P. Eroii Revoluţiei - Str. Şura Mare - Şos. Olteniţei - P. Sudului - Şos. Olteniţei - Intrep. ROMPRIM [Loop starting and ending at P. Sudului, anti-clockwise]
  7 Piaţa Unirii - Bd. Regina Maria - Parcul Carol - Şos. Viilor - P. Eroii Revoluţiei - Str. Şura Mare - Şos. Giurgiului - C.F.R. Progresul
  8 Depoul Militari – Preciziei - Bd. Timişoara - Str. Progresului - Calea Rahovei – Cal. Ferentari – P. Ferentari - Zeţarilor
10 Intrep. ROMPRIM - Şos. Olteniţei - P. Sudului - Şos. Olteniţei - Str. Şura Mare - P. Eroii Revoluţiei - Şos. Viilor – Str. Progresului - Grozăveşti – Gara Basarab - Bd. Iancu de Hunedoara - Şos. Ştefan cel Mare - Şos. Mihai Bravu - P. Sudului - Şos. Olteniţei - Intrep. ROMPRIM [Loop starting and ending at P. Sudului, clockwise]
11 16 Februarie – Calea Giuleşti – Grozăveşti – Str. Progresului - Şos. Viilor – P. Eroii Revoluţiei - Str. Şura Mare - Şos.Giurgiului - Şos. Zeţarilor - Zeţarilor
14 P. Sfânta Vineri - Hala Traian – Bd. Ferdinand I – Şos. Pantelimon - Bd. Chišinau - Bd. Basarabia - Republica
16 P. Sfânta Vineri - Piaţa Sf. Gheorghe – Calea Moşilor – Str. Vasile Lascăr - Str. Viitorului – Bd. Lacul Tei – Pipera - Platf. Industrială Pipera
19 Str. Şura Mare - P. Eroii Revoluţiei - Timpuri Noi - Calea Dudeşti - Cal. Vitan - Şos. Mihai Bravu - Bd. Camil Ressu – Str. Liviu Rebreanu - Bd.1 Dec.1918 - Complex RATB Titan
21 P. Sfânta Vineri - Piaţa Sf. Gheorghe – Calea Moşilor – Şos. Colentina - Pasaj Colentina
23 FAUR poarta 4 - Barajul Dunarii - Str. Liviu Rebreanu - Bd. Camil Ressu - Cal. Dudeşti - Bd. Mărăşeşti - Bd. George Coşbuc - Calea Rahovei – Cal. Ferentari – P. Ferentari - Zeţarilor
24 Cal. Plevnei - Str. Buzeşti - Bd. Ion Mihalache - Cal. Griviţei - Bd. Bucureşti Noi - Cartier Dămăroaia
25 Depoul Militari – Preciziei - Bd. Timişoara - Str. Progresului - Şos. Viilor – P. Eroii Revoluţiei - Str. Şura Mare - Şos.Giurgiului - C.F.R. Progresul
27 Piaţa Unirii - Bd. Regina Maria - Bd. Mărăşeşti - Cal. Dudeşti - Bd. Camil Ressu - Nicolae Grigorescu - Complex RATB Titan
32 Piaţa Unirii - Bd. Regina Maria - Bd. George Coşbuc - Calea Rahovei - Alexandria
34 Banu Manta - Bd. Iancu de Hunedoara - Şos. Ştefan cel Mare - Şos. Mihai Bravu - P. Sudului - Şos. Olteniţei - Str. Şura Mare
35 Gara Basarab – Grozăveşti - Bd. Timişoara - Preciziei - Depoul Militari
36 Platf. Industrială Pipera - Pipera - Bd. Lacul Tei – Str. Ziduri Moşi - Şos. Pantelimon – Bd. Chišinau - Bd. Basarabia - Republica
40 P. Sfânta Vineri - Hala Traian - Piaţa Muncii - Bd. Basarabia - FAUR poarta 4 - Bd.1 Dec.1918 - Complex RATB Titan
41 Piaţa Presei Libere – Bd. Mărăşti – Podul Grant - Şos. Virtuţii - Ghencea
42 Piaţa Presei Libere - Bd. Expoziţiei – Bd. Ion Mihalache - Gara de Nord
44 Cal. Plevnei - Bd. D. Golescu - Gara Basarab - Calea Giuleşti – 16 Februarie
45 Gara de Nord - Bd. Ion Mihalache - Cal. Griviţei - Şos. Chitilei - Str. Mezeş
46 Gara de Nord - Bd. Iancu de Hunedoara - Şos. Ştefan cel Mare - Şos. Mihai Bravu - Şos. Iancului - Şos. Pantelimon - Bd. Chišinau - Bd. Basarabia - Republica
47 Piaţa Unirii - Bd. Regina Maria - Parcul Carol - Str. Progresului - Cal. 13 Septembrie - Ghencea
55 P. Sfânta Vineri - Hala Traian – Şos. Iancului - Şos. Pantelimon - Granitul
56 P. Sfânta Vineri - Hala Traian - Piaţa Muncii - Bd. Basarabia - Republica

METRO ROUTES

Operator: Metrorex

M1 Dristor - Piaţa Muncii - Obor - Piaţa Victoriei - Gara de Nord - Crângaşi - Eroilor - Izvor - Piaţa Unirii - Timpuri Noi - Dristor - Nicolae Grigorescu - Republica - Pantelimon
M2 Pipera - Piaţa Victoriei - Piaţa Romană - Piaţa Unirii - P. Eroii Revoluţiei - P. Sudului - Berceni
M3 Preciziei - Eroilor - Izvor - Piaţa Unirii - Timpuri Noi - Dristor - Nicolae Grigorescu - Anghel Saligny
M4 Gara de Nord - 1 Mai - Străulești


CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM

NETWORK LENGTH

  • Tramway: ca. 143 km.
  • Metro: 71 km.