BRATISLAVA

(In Hungarian: Pozsony, in German: Pressburg)

SLOVENSKO – SLOVAKIA

flag.svk

19 March 2012

The Bratislava system after the temporary closure of the tramway tunnel under Bratislava Castle and of the track to the Main Station.


Bratislava tram Bratislava tram Bratislava tram

Bratislava tram map 2012


ABBREVIATIONS USED ON THE MAP

NLŠ Nám. L'. Štúra Šn Šafárikovo nám.

ROUTES

Operator: Dopravný podnik Bratislava (DPB)

URBAN TRAM ROUTES

  2 Nám. L'. Štúra - Nám.SNP - Starohorská - Trnavská - Nové Mesto
  3 Nám.SNP - Americké nám. - Stanica Vinohrady - Rača - Komisárky
  4 Dúbravka - Karlova Ves - Šafárikovo nám. [back: Nám. L'. Štúra] - Americké nám. - Trnavská - Jurajov dvor - Zlaté Piesky
  5 Dúbravka - Karlova Ves - Šafárikovo nám. [back: Nám. L'. Štúra] - Starohorská - Stanica Vinohrady - Rača - Komisárky
  6 Karlova Ves - Šafárikovo nám. [Weekday rush-hours only]
  7 Stanica Vinohrady - Americké nám. [back: Starohorská] - Nám.SNP [Weekday rush-hours only]
  8 Nám.SNP - Starohorská - Trnavská - Ružinov
  9 Karlova Ves - Šafárikovo nám. [back: Nám. L'. Štúra] - Americké nám. - Trnavská - Ružinov


CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM

NETWORK LENGTH

  • Tramway: 39.5 km.