BRATISLAVA

(In Hungarian: Pozsony, in German: Pressburg)

SLOVENSKO – SLOVAKIA

flag.svk

1 July 2013

The Bratislava system after the reopening of the tramway tunnel under Bratislava Castle.


Bratislava tram Bratislava tram Bratislava tram

Bratislava tram map 2013


ABBREVIATIONS USED ON THE MAP

NLŠ Nám. L'. Štúra Tu Tunel
Šn Šafárikovo nám.      

ROUTES

Operator: Dopravný podnik Bratislava (DPB)

URBAN TRAM ROUTES

  2 Nám. L'. Štúra - Nám.SNP - Starohorská - Trnavská - Nové Mesto
  3 Nám.SNP - Americké nám. - Stanica Vinohrady - Rača - Komisárky
  4 Dúbravka - Karlova Ves - Šafárikovo nám. [back: Nám. L'. Štúra] - Americké nám. - Trnavská - Jurajov dvor - Zlaté Piesky
  5 Dúbravka - Karlova Ves - Tunel - Starohorská - Stanica Vinohrady - Rača - Komisárky
  6 Karlova Ves - Šafárikovo nám. [Weekday rush-hours only]
  7 Šafárikovo nám. - Nám.SNP - Starohorská - Stanica Vinohrady [Weekday rush-hours only]
  8 Nám.SNP - Starohorská - Trnavská - Ružinov
  9 Karlova Ves - Tunel - Nám.SNP - Americké nám. - Trnavská - Ružinov


CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM

NETWORK LENGTH

  • Tramway: 42 km.